Ystävyys ja siinä rakentuminen

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Olemme saaneet uusia perheenjäseniä seurakuntaan. Kimmo ja Virpi Ikola. He asuvat tuolla Linnainmaalla ja mielellään ottavat teitä vieraakseen. Pidetään heidät kiireisenä, ollaan toistemme kanssa tekemisissä säännöllisesti eikä anneta välimatkan kasvaa liian suureksi välillämme.
Tutustukaa ja oppikaa tuntemaan toisenne, poistakaa kaikki vertailu ja muutamisen tarve.
Hyväksykää toisenne sellaisena kuin toinen on.
Voimme aina oppia toinen toisiltamme Jumalan tuntemista ja hämmästyä Jumalan armon suuruudesta.
Viekää Ikolat syömään teille tutuksi tulleisiin paikkoihin Heidänkin naapurista löytyi huippuhyvä kebab ravintola.
Ystävyydestä ja ystävyyden rakentamisesta
Koitamme joskus tehdä epäitsekkäitä päätöksiä, mutta aina se ei jostain syystä onnistu. Aina laiminlyömme jotain ympärillä olevaa. Kun annamme huomion jollekkin, niin samalla jätän toisen huomiotta.
Ystävyydessä valitsemme tehdä yhdessä asioita ja näin olemme oppineet tuntemaan toinen toistemme sydämmet.
Tämä on todella tärkeää jotta paholainen ei pääse vaikuttamaan meidän ystävyyteemme.
Colossians 3:12–13 R19331938
12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, 13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
Oikein hieno periaate joka tulee ilmi seurakunnan keskellä. Itse en ole oppinut tuntemaan tätä ennen kuin löysin seurakunnan.
Seurakunta on paikka jossa meidän suhtautuminen toisiin ihmisiin tulee koetelluksi.
Jumalan suunnitelma meitä kohtaan poistaa kaiken vertailun.
1 Corinthians 12:12–13 R19331938
12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin; 13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.
Jumalan seurakunnassa kaikki saman arvoisia Jumalan hengen mukaan.
Mailmassa tämä on vain kaukainen haave
Valitettavasti.
Kaikki erinlaisia kaikki saman arvoisia.
2 Timothy 3:1–3 R19331938
1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. 2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, 3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
Paavali nostaa tässä esiin tärkeän aiheen joka kannattaa huomioida ja pistää merkille.
Joskus saatamme olla hieman herkkäuskoisia ja laittaa ihmisten päälle luottamusta ja vastuuta johon heillä ei ole kykyä.
Itserakkaus saa aikaan paljon pahuutta ympäristöönsä.
Ihmiset keskittyy omien tarpeidensa tyydyttämiseen jolle ei näy loppua tässä ajassa.
Kurjuus ruokkii kurjuutta, maailma on kurja paikka.
On turha odottaa mitään hyviä tekoja itsekkäiltä ihmisiltä.
Itsekäs ihminen lopettaa hyvät teot kun ei enään saa siitä itse mitään.
Olemme lähteneet toteuttamaan seurakunnan diakonia työtä Tampereella Maslowin tarvehierarkian huomioiden, jossa kasvatetaan ihmisen kapasiteettia vastaanottaa Jumalan sanaa ennen kuin lähdetään todistamaan Jumalan valtakunnasta.
Herätetään ensin luottamus ja sitten vasta puhutaan oikeista ja tärkeistä asioista.
Mikäli jätämme Jumalan pois niin jäljelle jää taas ihmisen itsekkyyden tukeminen.
Olin eräässä koulutuksessa jossa kouluttaja mainitsi että maslowin tarvehierarkia on vanhentunut....ihminen tarvitsee vain ruokaa, juomaa ja seksiä.... kaikki rakentuisi hänen mukaan sen ympärille. Kyseessä oli markkinointi koulutus.....
Se näistä koulutuksista...
Jumalan sanassa taas sanotaan
Matthew 6:31–33 R19331938
31 Älkää siis murehtiko sanoen: ‘Mitä me syömme?’ tahi: ‘Mitä me juomme?’ tahi: ‘Millä me itsemme vaatetamme?’ 32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
Tässä on valtava viisaus ja voimavara
Miksi käyttää aikaansa perustarpeiden tyydyttämiseksi kun Jeesus lupaa meille toisenlaisen tavan.
Kaiken vaivannäön lisäksi saamme paljon viisautta Jumalalta.
Jaakob mainitsee eron maallisen ja taivaallisen viisauden välillä
James 3:17–4:2 R19331938
17 Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. 18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. 1 Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? 2 Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano.
Rakennetaan toivomme Jumalan varaan
Miksi roikkuisimme jossain mikä on jo tuomittu katoamaan
Miksi laittaisimme toivomme ajallisiin asioihin
Jumalalla on niin paljon enemmän meille annettavaa
Rukoillaan ihmisten puolesta että he voisivat löytää oikean varustuksen elämäänsä.
On niin hienoa kun on turvannut Jumalaan ja laittanut kädet ristiin täysin mahdottomien tilanteiden edessä ja sitten Herra on vastannut rukoukseen.
Sitten muodostuu seuraavia lauluja:
Psalm 121:1–8 R19331938
1 Matkalaulu. Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? 2 Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. 3 Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku. 4 Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. 5 Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. 6 Ei polta sinua aurinko päivällä, eikä kuu yöllä. 7 Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. 8 Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti.
Related Media
See more
Related Sermons
See more