Profetiat

Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  47:48
0 ratings
· 13 views
Files
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Aikamme on eksynyt kauas mailman luomisesta ja Jeesuksen tekemistä ihmeteoista. Uskomme kohdet tulee olla Jeesus ja Hänen tekemänsä sovitustyö meidän elämässä.
Emme voi nojata meidän subjektiivisiin kokemuksiin jotka elää omaa elämäänsä ja kokemuksemme meidän uskontilasta voi olla todella värittynyttä ja vääristynyttä. Tästä meillä on valtavan paljon kokemuksia.
Paavali sanoo kirjeessään korinttilaisille että Jumalasta on meidän oleminen Kristuksessa.
1 Corinthians 1:30–31 R19331938
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, 31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: “Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra”.
Varsin Kristus keskeinen ajatus. Kerskauksemme olkoon Herra. Ei meidän teot, ei meidän toiminta, ei mikään mikä liittyy meihin.
Paavali vielä Jatkaa
1 Corinthians 2:1–2 R19331938
1 Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. 2 Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna.
Kristus on ristiinnaulittu… mitä vielä etsimme. Hänessä on meidän olemisemme uskossa.
Jeesus kävi keskustelua Pietarin kanssa ja Pietari sanoi Jeesukselle:
Matthew 16:16–17 R19331938
16 Simon Pietari vastasi ja sanoi: “Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika”. 17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.
Sinä olet Kristus … Jumala oli sen hänelle ilmoittanut. Jumala kirkastaa meille poikaansa. Siinä meillä on sanomaa.
Paavali sanoi tuossa aiemmin että oli päättänyt olla tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen.
Laittakaamme Jeesus meidän mielenkiinnon keskipisteeksi kaiken muun sijaan.
Tarkastellaan kaikkia asioita Jeesuksen kautta. Mitä kuulemme tai näemme tässä ajassa tai seurakunnissa. Pohditaan miten se kirkastaa Jeesusta.
Etsimme uusia profetioita tai merkkejä ajassamme, mutta meille on annettu valtava määrä profeetioita, jotka ovat toteutuneet. Mitä muuta todistusta vielä etsimme?
Jeesuksen elämä tulee todeksi jokapäivä meidän omassa elämässämme, kun saamme elää hänen armossaan.
Eikö siinä ole meille tarpeeksi varustusta meidän jokapäiväiseen elämään?
Katsotaan hieman mitä on jo tapahtunut meidän vakuutuksesksemme.
Profetiat ja viittaukset Jeesukseen ja niiden täyttyminen ajassamme.
1. Neitseestä syntyminen
Isaiah 7:14 R19331938
14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
Isaiah 7:14 R19331938
14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
2. Lasten joukkomurha
Jeremiah 31:15 R19331938
15 Näin sanoo Herra: Kuule, Raamasta kuuluu valitus, katkera itku: Raakel itkee lapsiansa, hän ei lohdutuksesta huoli surussaan lastensa tähden, sillä niitä ei enää ole.
Matthew 2:17–18 R19331938
17 Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: 18 “Ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole”.
3. Johannes kastajan ilmestyminen
Isaiah 7:14 R19331938
14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
Matthew 3:3 R19331938
3 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: “Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ‘Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi’.”
4. Jeesuksen palvelustyö sairaiden parantajana
Isaiah 53:4 R19331938
4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
Matthew 8:17 R19331938
17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: “Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme”.
5. Jeesus viittasi jesajan profetiaan että hän on se joka oli tuleva mailmaan
Isaiah 35:5–6 R19331938
5 Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. 6 Silloin rampa hyppii niinkuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa; sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot.
Matthew 11:4–6 R19331938
4 Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette: 5 sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia. 6 Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.”
6. Jeesuksen opetusten vertauskuvallisuus
Isaiah 6:9–10 R19331938
9 Niin hän sanoi: “Mene ja sano tälle kansalle: ‘Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö’. 10 Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi.”
Luke 8:10 R19331938
10 Hän sanoi: “Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.
7. Jeesus saapuu nöyränä aasintammalla
Zechariah 9:9 R19331938
9 Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.
John 12:15 R19331938
15 “Älä pelkää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä”.
8. Opetuslasten hajaannus Jeesuksen tuomion jälkeen
Zechariah 13:7 R19331938
7 Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.
Matthew 26:31 R19331938
31 Silloin Jeesus sanoi heille: “Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: ‘Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan’.
9. Jeesuksen kavaltaminen kolmestakymmenestä hopearahasta
Zechariah 11:13 R19331938
13 Ja Herra sanoi minulle: “Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet”. Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.
Matthew 27:9–10 R19331938
9 Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: “Ja he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet, 10 ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niinkuin Herra oli minun kauttani käskenyt”.
10. Ihmiset hylkäävät Jeesuksen
Psalm 22:7 R19331938
7 Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky.
Mark 9:12 R19331938
12 Niin hän sanoi heille: “Elias tosin tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen. Mutta kuinka sitten on kirjoitettu Ihmisen Pojasta, että hän on paljon kärsivä ja tuleva halveksituksi?
Psalm 118:22–23 R19331938
22 Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. 23 Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.
1 Peter 2:7 R19331938
7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, “on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi”
11. Jeesus ilmaisee itsensä viitaten profeetta Jesajaan
Isaiah 61:1–2 R19331938
1 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, 2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
Luke 4:18–21 R19331938
18 “Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, 19 saarnaamaan Herran otollista vuotta”. 20 Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. 21 Niin hän rupesi puhumaan heille: “Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen”.
12. Jeesus luettiin rikollisten joukkoon
Isaiah 53:12 R19331938
12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.
Luke 22:37 R19331938
37 Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on: ‘Ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon’. Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt.”
13. Jeesus Puhdisti temppelin
Psalm 69:10 R19331938
10 Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun.
John 2:17 R19331938
17 Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: “Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut”.
14. Jeesus oli Profeetta jonka Jumala ilmaisi Moosekselle
Deuteronomy 18:15–16 R19331938
15 Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa. 16 On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: ‘Älköön minun enää suotako kuulla Herran, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi’.
John 6:14 R19331938
14 Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: “Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva”.
15. Messiaan ylösnousemus
Psalm 16:10 R19331938
10 Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.
Acts 2:31 R19331938
31 niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
16. Messiaan kuoleminen
Acts 13:29 R19331938
29 Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan.
Acts 26:22 R19331938
22 Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan,
1 Peter 1:10–11 R19331938
10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, 11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.
17. Messiaan ylösnousemus
Psalm 16:10 R19331938
10 Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.
Acts 13:34–35 R19331938
34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’. 35 Sentähden hän myös toisessa paikassa sanoo: ‘Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta’.
18. Vanhurskaus Jeesuksessa on ilmoitettu ilman lakia
Romans 3:21–22 R19331938
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, 22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
19. Jeesus on siionin vapahtaja
Isaiah 59:20–21 R19331938
20 Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra. 21 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti.
Romans 11:26–27 R19331938
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: “Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. 27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.”
20. Jeesus tuli palvelemaan kansaansaansa ja toimittamaan sovituksen
Deuteronomy 32:43 R19331938
43 Riemuiten ylistäkää, te pakanakansat, hänen kansaansa, sillä hän kostaa palvelijoittensa veren; hän antaa koston kohdata vastustajiansa ja toimittaa sovituksen maallensa, kansallensa.”
Acts 26:22–23 R19331938
22 Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, 23 että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille.”
21. Jeesus 2.adam joka antaa elämän lagenneelle
Genesis 2:7 R19331938
7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.
1 Corinthians 15:45 R19331938
45 Niin on myös kirjoitettu: “Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
22. Jeesus tuli kirotuksi meidän edestä
Genesis 12:3 R19331938
3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”
Galatians 3:13 R19331938
13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme—sillä kirjoitettu on: “Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu”—
23. Jeesuksesta tuli hetkellisesti enkeleitä alempi
Psalm 8:4–6 R19331938
4 Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, 5 niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? 6 Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal’olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella;
Hebrews 2:7 R19331938
7 Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja;
Aikamme on eksynyt kauas mailman luomisesta ja Jeesuksen tekemistä ihmeteoista. Uskomme kohdet tulee olla Jeesus ja Hänen tekemänsä sovitustyö meidän elämässä.
Emme voi nojata meidän subjektiivisiin kokemuksiin jotka elää omaa elämäänsä ja kokemuksemme meidän uskontilasta voi olla todella värittynyttä ja vääristynyttä. Tästä meillä on valtavan paljon kokemuksia.
2 Peter 1:16–21 R19331938
16 Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. 17 Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”. 18 Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. 19 Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. 20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; 21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.
Related Media
See more
Related Sermons
See more