Een hart vol passie voor Jezus

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 4 views

We need to know our debt in order to Love him more and serve him wholeheartedly

Notes
Transcript

Inleiding

Introductie van mezelf
Koksopleiding
Bijbelschool Australie
Opleiding theologie
Bijbel Nerd
Een kerk met passie is de titel van mijn preek. 1 van de herinneringen van mijn tijd in Hillsong is een moment waarop ik aan het dienen was bij een zondag dienst. Ik was op dat moment verantwoordelijk voor het vullen van stoelen in bepaalde vakken. etc.
Ik had het idee dat God tegen me zei dat ik even stil moest staan en om me heen moest kijken. En wat ik zag waren 3400 mensen volop in aanbidding en op dat moment zag ik echt een kerk met passie. Dat heeft ook een zaadje in mij geplant voor de Kerk. Sinds dien ben ik eigenlijk op zoek naar wat het inhoud om een passievolle kerk te zijn.
Terwijl ik dus zoekende was kwam ik dus een bijbeltekst tegen die me meer aansprak dan alle anderen. En ik kwam erachter dat in dit bijbelgedeelte een groot stuk zit van die passie. Laten we gaan kijken
Hoe dit er een beetje uit gaat zien is als volgt:
We gaan samen de bijbeltekst lezen
Ik probeer het in gedeelten te verduidelijken om uiteindelijk tot mijn conclusie te komen
En dit doe ik totdat mijn tijd erop zit
Nou moet ik wel zeggen dat ik grotendeels alleen maar voor tieners of jong volwassenen heb gesproken dus als je makkelijk mee komt zegt dat misschien iets over je innerlijk

36 En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan.

37 En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee.

38 En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf.

39 Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares.

40 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het.

41 Jezus zei: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd penningen schuldig en de ander vijftig.

42 Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben?

43 Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijt gescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld.

44 En Hij keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met tranen natgemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd;

45 u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen;

46 met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.

47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.

48 En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven.

49 En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft?

50 Maar Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!

1 van de redenen waarom ik het Lukas evangelie zo leuk vind om te lezen is omdat bijna elk verhaal over Jezus gepaard gaat met feesten en eten. Hierdoor kan ik het denk ik ook beter met Jezus vinden, want hij is ook wel in voor een beetje gezelligheid.
Maar laten we even inzoomen op de mensen hier in het verhaal

De Farizeeer genaamd Simon

Met wat voor houding zit hij hier?
Waar komt deze houding vandaan?
En wat waren zijn gedachten?

De zondige vrouw

Haar identiteit is de zonde die zij begaan heeft
Iedereen zal haar laten weten wat zij heeft gedaan en hoe slecht dat wel niet is
Zij is een schande voor haar familie, omdat het de reputatie van de mensen om haar heen op het spel zet
Komt bij Jezus
Tranen van inkeer en berouw en tegelijkertijd de vreugde van haar vergeving
Het haar wat zij losmaakt is een schande en is hetzelfde als het laten zien van je borsten

Jezus’ houding

Jezus heeft tot op dat moment nog niks gezegd
Ken je dat dat als je iets verdrietigs hebt meegemaakt en je wilt met iemand praten en eigenlijk wil je alleen maar dat die persoon luistert en niks zegt
Dat is de ultieme vorm van compassie en genade

Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares.

Er zit daar een vrouw te huilen voor de voeten van Jezus en hij haalt nog even aan dat ze zondig is en dat Jezus uit haar buurt zou moeten blijven.
Ik denk dat wij als mensen dit vaker zijn dan we denken.
Dit stuk deed me denken aan een andere tekst in Lukas 18:11-12 wat gaat over de farizeeer en de tollenaar die naar de tempel gingen om te bidden.

11 De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.

12 Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.

En dan gaat Jezus in op Simon en zegt:

40 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het.

41 Jezus zei: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd penningen schuldig en de ander vijftig.

42 Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben?

43 Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijt gescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld.

44 En Hij keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met tranen natgemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd;

45 u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen;

46 met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd.

47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.

Dit laatste is hetgeen wat mij raakte toen ik dit stuk las

Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.

Jezus heeft het over 2 mensen waarbij de een een grotere schuld heeft dan de ander
Je kunt zeggen dat Jezus voor die twee personen Simon en de vrouw in gedachte had
En Jezus zegt dat de gene waarvan de grootste schuld is kwijt gescholden het meeste lief heeft.
Het grappige is dat we best wel kunnen zeggen dat Jezus hier Simon neer zet als degene die 50 schuld heeft. Dit betekent dat ze allebei sowieso schuld hebben
Ik zou zelfs willen zeggen dat Simon net zoveel schuld heeft als de vrouw alleen zal hij zichzelf er elke dag op wijzen dat het niet zo is. Net zoals die farizeeër in Lukas 18
God heeft je kracht niet nodig: Hij heeft meer dan genoeg van hemzelf. Hij vraagt voor je zwakte, daar heeft hij niks van.
- Charles Spurgeon
Als we kijken naar Paulus zien we hetzelfde
1 Korinthe 15:9a AD55
9 Ik immers ben de minste van de apostelen
Efeze 3:8a AD60
8 Mij, de allerminste van alle heiligen
1 Timotheus 1:15b AD62
dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.
Christelijke volwassenheid betekent dat je groeit in je besef dat je het voor Gods standaarden eigenlijk helemaal niet waar bent, maar toch heeft hij zijn zoon gestuurd zodat jij bij hem kunt zijn.

De passie die daar uit voort vloeit

Maar dit besef zou ons als kerk niet deprimerend moeten maken maar juist vol van passie voor hem en zijn wil.

En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem,

2 en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren,

3 en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden met hun eigen bezittingen.

Related Media
See more
Related Sermons
See more