Så här var ditt liv

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript
Luke 12:19 SFB-98
Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad.
Luke 12:20 SFB-98
Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop?
Hebrews 9:27 SFB-98
Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas,
Isaiah 64:6 SFB-98
Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.
Related Media
See more
Related Sermons
See more