Inkarnasie

Kersdiens Sondag 25 Desember 2022  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

Die aanname deur God van die menslike natuur in die persoon van Jesus Christus. Die inkarnasie is die vaste en permanente fisiese woning van God in sy wêreld, in teenstelling met die tydelike manifestasie van die goddelike teenwoordigheid en krag in 'n teofanie.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

God die Seun het die menslike natuur aangeneem

John 1:14 DIEBYBEL:A19331953
14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

Jesus Christus se menswording het 'n bonatuurlike konsepsie behels

Luke 1:35 DIEBYBEL:A19331953
35 En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Die inkarnasie was so dat die Seun die presiese voorstelling van die Vader was;

Colossians 1:15 DIEBYBEL:A19331953
15 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

Jesus Christus se inkarnasie het 'n maagdelike geboorte behels

Matthew 1:22–23 DIEBYBEL:A19331953
22 En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het: 23 Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.

Die koste van die inkarnasie

Philippians 2:6–7 DIEBYBEL:A19331953
6 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, 7 maar het Homself ontledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;

Die menswording het Jesus Christus se lyding behels.

Hebrews 2:10 DIEBYBEL:A19331953
10 Want dit het Hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak.

Die noodsaaklikheid van die inkarnasie

Romans 8:3 DIEBYBEL:A19331953
3 Want God het—wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees—deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,

Slegs 'n persoon wat ten volle mens en ten volle goddelik is, kan die effektiewe middelaar tussen God en die mensdom wees;

1 Timothy 2:5 DIEBYBEL:A19331953
5 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,
Related Media
See more
Related Sermons
See more