Lunastuksen periaate

Notes
Transcript
Todellisia ystäviä tässä mailmassa on todella vähän. Nekin joita olemme ystävinä pitäneet kääntyy meitä vastaan, kun vaikeudet tulee vastaa.
Vaikeudet tuo esille todelliset ystävät.
Jumalan rakkaus peittää syntien paljouden
Proverbs 17:9 R19331938
9 Joka rikkeen peittää, se rakkautta harrastaa; mutta joka asioita kaivelee, se erottaa ystävykset.
Pietari antaa viisauden sanat kirjeessään.
Armo ja rauha tulee meille Jeesuksen tuntemisen kautta.
2 Peter 1:2–4 R19331938
2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. 3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, 4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,
Voimme tulla Jumalan rakkauden ilmaisuksi tässä mailmassa.
Ilman kristusta olemme tuomittuja.
Hän on uskonut meille sovituksen ja lohdutuksen viran.
Rakentamisen ja positiivisuuden viran.
Osoitan välittämistä ympärillä oleville valikoimatta
Jeesus osoittaa hänen laupeutensa kertomalla tarinan Laupiaasta samarialaisesta.
Laupias samarialainen toimi Jumalan rakkauden ilmaisijana tuossa kohdassa.
Luke 10:36–37 R19331938
36 Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?” 37 Hän sanoi: “Se, joka osoitti hänelle laupeutta”. Niin Jeesus sanoi hänelle: “Mene ja tee sinä samoin”.
Lain oppinut halusi tietää miten hän iankaikkisen elämän perii.
Nämä asiat eivät nouse meidän mieleen itsestään vaan Jumalan sanan antaman läpivalaisun kautta.
Sen sijaan että daavid olisi reagoinut ihmisiin niin vaan hän suri poikaansa Absalomia. Ja olisi halunut kuolla hänen sijaan.
Jumalan rakkaus oli saanut muotoa hänessä.
Samoin Mooses sai varustuksen Jumalan niskuri kansan kanssa. Mooses oli kansan välimies Jumalan ja Kansan välillä
Romans 15:1 R19331938
1 Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi.
Mitä nämä vahvat ovat, hengellisesti vahvoja, jotka on valmiita näkemään vaivaa muiden edestä.
Astinlautoja ihmisillä kompastus kiven sijaan.
Jos Minun syrjään panemiseni tuo Jumalan valtakuntaa esille niin minun tulisi silloin astua syrjään eikä yrittää pitää kiinni asemasta.
Miksi luulemme että Jumala pelastaa meidät armosta?
Sen vuoksi kun ei ole ketään otollista. Room 3:10
Koska muutoin pelastus ei olisi mahdollista koska kukaan ei ole arvollinen
Pelastus ei ole halpa koska Jeesus on maksanut kalliin hinnana.
1 John 3:2 R19331938
2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
ei ole käynyt vielä ilmi se mitä meistä tulee
pyhä henki on meille sinettinä tai etumaksuna siitä että tulemme saamaan sen mitä Jumala on meille luvannut.
Saatanaa sapettaa se että häntä alemmat olennot ja tyhmät pääsevät Jeesuksen työn kautta asemaan joka hänellä on koskaan ollutkaan.
Meidän tehtävä tässä ajassa on se mistä Lusifer joutui luopumaan kun lankesi
Pitää huolta tästä mailmasta ja ilmaista Jumalan luontoa.
2 Samuel 19:32–34 R19331938
32 Barsillai oli hyvin vanha, kahdeksankymmenen vuoden vanha. Hän oli elättänyt kuningasta tämän ollessa Mahanaimissa, sillä hän oli hyvin rikas mies. 33 Kuningas sanoi nyt Barsillaille: “Tule sinä minun mukanani, niin minä elätän sinut luonani Jerusalemissa”. 34 Mutta Barsillai vastasi kuninkaalle: “Montakopa ikävuotta minulla enää lienee, että menisin kuninkaan kanssa Jerusalemiin:
2 Samuel 19:38 R19331938
38 Niin kuningas sanoi: “Kimham tulkoon minun kanssani, ja minä teen hänelle, mitä sinä hyväksi näet. Ja kaiken, mitä sinä minulta toivot, minä sinulle teen.”
Tässä Daavid pyysi parsilaita kuninkaan linnaan nauttimaan elämästä olemaan enemmän kuin voittaja.
Parsilai on liian vanha ja tarjosi Kinhamia joka oli ns. ansioton palavelija. Kinham
Tämä on kuva meille lunastuksesta.
Kirham ei sano tässä tilanteessa sanaakaan, sillä hän ei ollut tehnyt mitään ansaitakseen Daavidin luottamukseen
Kinham ei riidellyt tästä vaan suostui tähän sopimukseen, sanaakaan sanomatta.
Tämä kaikki sen vuoksi mitä Parsilai oli tehnyt
Tämä kaikki tapahtui myös meille, Jeesuksen työn tähden.
2 Corinthians 5:21 R19331938
21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
Jumalan vaatimukset on niin yliluonnollisen suuret etten kykene niitä täyttämään
Tämä tapahtuu vain uskon kautta kun meillä ei ole mahdollista saavuttaa millään omalla työllä.
Usko on ainut keino joka yhdistää meidät Jumalaan
Usko on ainut keino jonka kautta voidaan saada yliluonnolisia asioita.
Sama Juttu Kainin ja Aabelin kanssa.
Jumalalle ei kelpaa mikään mikä tulee ihmistestä.
aina kun uskon Jumaan niin siitä on seurauksena lepo ja rauha.
Kain yritti ansaita sitä mitä Aabel otti vastaan lahjana.
Kuinka kova työ on yrittää täyttää Jumalan vanhurskaita vaatimuksi. EI OLE MITään järkeä yrittää täyttää mitään työ systeemiä.
Aabel otti vastaan ja sai palkaksi siunauksen.
Ihminen ottaa itselleen vastaan asioita Jeesuksen tekojen kautta.
John 6:35 R19331938
35 Jeesus sanoi heille: “Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.
Vaellamme sen mukaan mitä Herra antaa meille ja emme enään tarvitse mitään muuta.
Jumala tekee meidän elämässä ihmeitä sen mukaan mitä kykenemme ottamaan hänestä vastaan.
Aika rohkea lupaus Jeesukselta
olemmeko koskaan testanneet tätä vai olenko kääntynyt jonkun muun puoleen.
Raamattu sanoo että koko mailma on pimeyden vallassa.
Mutta ei täällä mailmassa välttämättä niin paljon pimeyttä näy, kun lähdet tuonne jään päälle kävelemään kirkkaana aurkinkoisena päivänä tai katselet kaikkia kauniita taloja ympärilläsi.
Tämä johtuu siitä että jos Jumalan sana ei asu minussa runsaana niin en näe mitään pimeyttä täällä.
Jumalan sana antaa minulle erottelukykyä ja alan havaita asioita.
Sana paljastaa myös minun omat motiivit. Jumalan sana on se valo jota J. käyttää meidän elämässä.
Jotkut eivät suostu että Jumala tekee työtä heidän elämässä.
Seurauksena Kainilainen kokemus
Meidän elämä ei voi olla niin palasina etteikö hän voisi saada niitä jälleen kasaan. Meidät tulee vain tulla Jumalan luokse jotta hän
Poliitikot eivät koskaan lupaa meille mitään tälläistä mitä Jeesus lupasi.
Että äänesteteään heitä ja meillä ei ole enään koskaan nälkä eikä jano.
Tämä edellyttää että ojentaudun Jumalan mukaan ja tulen hänestä riippuvaiseksi.
Jumalan neuvo meille on se että otan häneltä asioita vastaan.
Jos en näe mitään mielekästä seurakunnassa käymisessä niin minun tulisi tulla paikalle ja ottaa vastaan niin alan samaan valoa elämän tilanteeseeni.
Minun keskipisteeni on Kristus.
Tämän mailman ongelmat eivät koskaan lopu.
Ratkaisu ei ole edes tärkeä asia tähän ongelmaan vaan se että saan elämän hänen kanssaan.
Jumala harvoin ottaa meiltä pois meidän ongelmia jotta niillä voisi olla suurempi tarkoitus.
Ilmaista hänen suuurutensa tässä ajassa.
Emme halua ratkaisuja enään vaan että Jumalan siunaus tulisi suureksi.
Voi olla sellainen vaara että alamme rakastamaan vaikeuksia koska Jumalan siunaukset voi tulla niin suureksi.
Olemme Jumalan elättejä
Kuin 300 pientä porsasta
antaa jumalan ylläpitää meidän elämää ja lakataan kamppailemasta tässä elämässä.
Kääntykää ja antakaa pelastaa itsenne.
Meidän synnit on kaikki sovitettu
Menneet nykyiset ja tulevat
Synti kysymys on lopullisesti käsitelty
Jos me ttemme synnitä niin tunuustan ja unohdan sen.
Emme menetetä pelastusta ja olemme sisällä hänen lunastuksessa.
Tämä on idiotti varma systeemi missä meillä ei ole osaa eikä arpaan.
Me tarvitsemme luonnetta siitä että tulemme hänestä riippuvaiseksi.
Olemme pieniä kristuksia tässä mailmassa se oli Laupiaan samarialaisen tarinan tarkoitus.
Vaellamme saa ef 4;.1 olemme sellaisina kun hän on. ei omassa lihassa.
Ephesians 4:1–2 R19331938
1 Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, 2 kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa
Psalm 23:5 R19331938
5 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.
Tämä on Jumalan varustus meille
Jumalan tarkoitus on julistaa nämä tähän mailmaan tämän sanoman meidän syntisten kautta.
Hän käyttää meitä syntisiä tässä tehtävässä.
Meillä ei ole itsellään mitään annetaavaa tähän työhön.
Tälläistä tolloa Jumala voi käyttää.
Kivikin halkaistaa Puu tapilla .....
John 8:31–32 R19331938
31 Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: “Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; 32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”.
Kaikkein parasta on antaa Jumalan varjella meidät
Annetaan Jeesuksen luoda kuva meistä
Ollaan kiinnostuneita vain Jeesuksesta
Kaikki eivät saa olla osallisia Jumalan pöydästä
Jeesus haluaa olla sinun sielusi paimen
Hän on omalla verellään lunastanut sinut
Että hän voisi nostaa sinut puhtaana ja tahrattomana
Olemme hänen omaisuutta hän on ostanut sinut
Jos mä myönnän että tämä on armosta kaikkin, niin saan haukata ison palan Jumalan kakusta.
Ihmisille on täysin mysteeri että Jeesus aterioitsee täällä tänään
He menevät mielummin pelamaan biljardia kuin tulee nauttimaan asioista Jumalan pöydästä.
Emme ole hänelle yhden tekeviä vaan olemme tärkeitä.
Rukoillaan
Kirkasta meille Herra Jeesus sinun lunastuksesi suuruutta.
Olemme kiitosllisia tänään että saamme vastaanottaa sinulta ravintoa tänään.
Emme syö oman vaelluksen hedelmiä.
Emme edes ajattele sitä keitä olemme aadamissa vanhassa luonnossa.
Etsimme niitä asioita jotka on ylhäällä taivaassa.
Aamen .
Related Media
See more
Related Sermons
See more