Ristin kautta Kristuksen omiksi

Notes
Transcript
Jeesus on antanut meille täysin uuden elämän jossa voimme elää tätä elämää.
Haluan tänään painottaa tätä uuden elämän tuomaa mahdollisuutta.
Galatians 5:19–21 R19331938
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
Galatians 5:24–25 R19331938
Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.
Tämä tarkoittaa että Jeesuksen veri on sovittanut heidän synnit
Tästä syystä heillä on lepo
Usko tälläiseen Jeesukseen saa aikaan sen että ihmisistä tulee kokemuksellisesti vanhurskaita.
Kristuksen omat pitävät omanaan sen että he ovat kirjaimellisesti kuolleet
Jos me ei eletä Ristin kautta niin en ole hänen omansa
Psalm 23:1 R19331938
Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Tämä on ominaista ihmiselle joka seuraa Jeesusta ja Pyhä henki tekee tämän minulle todelliseksi.
Jeesus keskusteli juutalaisten kanssa salomon pylväskäytävässä ja sanoi:
John 10:25–27 R19331938
Jeesus vastasi heille: “Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
Nämä henkilöt eivät usko siihen joka Kristus on.
Juuri selitimme että ne jotka on Kristuksen kanssa, uskovat siihen Kuka Jeesus on.
Hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä.
Voimme olla pelastuneita, mutta kokemuksiellisesti emme ole hänen omiaan, koska emme ole ristinnaulinneet lihaansa himoineen.
Erään pyörätuoliin halvalntuuneen todistus: Hän istuu mielummin pyörätuolissa ja tuntee Jeesuksen kuin että hän olisi terve ja ei tuntisi Jeesusta.
Tätä tarkoittaa ristillä oleminen, että olemme kohtaamaan elämässä haasteita ja niiden kautta oppia tuntemaan Jeesusta paremmin
Teemme usein niin pintapuolisia valintoja sen sijaan että annamme itsemme ristille himoihin ja haluineen.
Mitä Jeesus on tehnyt:
Murtanut synnin vallan meidän elämässä
Olen kastettu hänen kuolemaan ja olen vapaa syntivallasta ja elämäni on kokonaan hänessä
Romans 6:3–4 R19331938
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
Minun ei enään tarvitse vastata synnin aloitteisiin ja meidän elämän vaellus tapahtuu uudessa elämässä.
Ei vanhassa
Hebrews 2:14–15 R19331938
Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.
Vapauttaisi kaikki ne jotka kuoleman pelosta koko elämäsä olivat olleet orjuuden alaisia
Onko se totta vai ei? että kaikki mikä meitä painaa on laitettu Jeesuksen päälle
Ja emme ole enään orjuuden alaisia.
Tästä syystä tuo Gal 5.24 sanoo että me olemme Jeesuksen omat
Risti on sellainen ihmeellinen asia että se eliminoi kaiken mikä on minun iloni tiellä
ja voin kuulla Hänen äänensä.
Mutta uskon pitää mukautua tähän
Gal. teema on se että he ovat langenneet pois Jeesuksen täytetystä työstä
Jos heille käy näin niin ne ovat alkaneet täyttää vaatimukset omassa voimassa.
Se on meidän valinta oma
Kun ongelmat tulee kolkuttamaan meidän oville niin emme ole kotona ja ne eivät löydä enään meitä.
Jotenkin surettaa se että ihmiset murehtii asioista joista Jeesus on hänet jo vapauttanut.
Jos mä suostun elämään ja operoimaan hänen kanssaan niin Hän käy työhön miehen ja naisen elämässä.
Ihmiset odottaa ihmettä, että Jumala toimisi ihmisen odottamalla tavalla sen sijaan.
Philippians 3:7–8 R19331938
Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana—että voittaisin omakseni Kristuksen
Paras antaa Jumalalle kunnia ja antaa Hänen johtaa sinut läpi ongelmista.
Meidän Jumala on sellainen että Hän haluaa että Häneen luotetaan.
Exodus 15:22–25 R19331938
Sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät Suurin erämaahan. Ja he vaelsivat kolme päivää erämaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat Maaraan; mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä; sillä se oli karvasta. Sentähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi: “Mitä me juomme?” Mutta hän huusi Herran puoleen; ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä.
Exodus 15:27 R19331938
Sitten he tulivat Eelimiin; siellä oli kaksitoista vesilähdettä ja seitsemänkymmentä palmupuuta. Ja he leiriytyivät siellä veden ääreen.
Ei Jumala meitä petä.
Kaikki tilanteet ja vastoinkäymiset eivät ole asioita joita minun tulee karttaa ja vältellä vaan jokainen asia opettaa minua tuntemaan häntä paremmin.
Opin tuntemaan Jeesuksen ylösnousemuselämän voiman.
Vaikeudet tervetuloa…haluan pitää itseni kuolleena...
Miten voisin mitään oppia jos minulle ei koskaan tapahdu mitään vaikeuksia...
Ei ole mitään parempaa kuin Jeesuksen tunteminen.
Se että laitamme tämän puun siihen tilanteeseen tarkoittaa sitä että laitan tämän puun (Jeesuksen) siihen tilanteeseen jossa elän tällä hetkellä.
Hebrews 1:1–2 R19331938
Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut
Jumala puhuu meille tänään ja Hän on todellinen tänä päivänä
Sinulla jolla on armon ylenpalttisuus niin sinä hallitset
2 Corinthians 3:18 R19331938
Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.
Peittämättömin kasvoin tarkoittaa sitä olemme unohdettu meidät itsemme tai itsetietoisuutemme niin me muutumme tämän kuvan kaltaisiksi.
Ollaan joskus sanottu että unohdamme itsemme kun katsellemme Hänen kirkkauttaan.
Silloin Pyhä henki alkaa tuottamaan meissä hyvää työtään
Hän ottaa meistä pois kaiken käärmeen myrkyn ja tulen kokemuksellisesti osalliseksi
Vasta sitten kun minun sydämmeni kääntyy pois minusta itsestäni niin huomaan
Olen vapaa synnistä
en ole elämän yksityiskohtien vanki
pääsen sisälle pyhiin salaisuusti
silmät lakkaa pullistelemasta lihavuudesta
Saan elämän ja varustuksen elämääni
Pyhän Hengen funktio minun elämässäni
Hän haluaa olla minun varustukseni tässä elämässä
Olemme Herran omia joka tilassa
Miten surullista on se jos sana ei saa vapauttaa minua john 17:17
Eikö ole kiva kuulla että olet Jumalan lapsi ja kuulut hänelle eikä kukaan voi asettaa minkäänlaisia vaatimuksia sinulle, vai annatko jonkun manipuloida sinun sieluasi.
Joulu evankeliumi
Herodes ei ollut oikea kungas 34:31
Related Media
See more
Related Sermons
See more