Markus 10,32-52 // Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

Transcript Search
Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  35:33
0 ratings
· 7 views
Files
Notes
Transcript
Hint: Click on the words below to jump to that position in the sermon player.

der oppe veggen et spørsmål som jeg synes er helt fantastisk Og glemmer jeg det om jeg allerede hatt alt om det her før eller Ikke fordi jeg synes når det dukker opp i tekstene er det flott å komme til deg og Jesus spør direkte Hva vil du jeg skal gjøre for deg og hva svarer vi da Det er litt rart at vi skal se i dag ser vi to varianter av spørsmål eller med riktig to varianter og svare og det ene blir til fram til som som feil et eksempel som ikke skal jeg til følge kommer det et eksempel et svar som er med rette intensjon å rette tro og hjerte og Ja Om dere det soner ut ikke følge mye mer mer om hva jeg sier jeg tenker kanskje litt det da Hvis Jesus står FN for deg å spørre deg hva vil du jeg skal gjøre for deg Hva svarer du har du et svar eller du tenke litt det kjøre ble utfordret at det er et spørsmål som tenker at der det er Burde vite med en gang Hva er det jeg lengter etter å bare med Jesus og det men skal si ha det er ikke lett å svare hva innleder ha det blir en sånn innramming av tre 3 episode som som henger litt sammen men men også kunne vært lest hver for seg og er denne sammenhengen at kontrastene kommer til syne at det blir det hvis jeg spennende å se hvordan spørsmål og bestilte hvordan det blir svart skap og dele opp et par par stykker i Markus kapittel 10 vers 32 til 34 også slå av dette De var vei opp til Jerusalem og Jesus gikk randen Det sitter var oppskaket og de som fulgte med var redde da tok han ny de tolv til side og begynte å tale om det som skulle hende se Vi går opp til Jerusalem og menneskesønnen skal og gis til over Prestene og de skriftlærde vi skal dømme ham til døden veien til hedningene de skal han om å spytte å piske ham og slå ihjel og 3 dager etter skal man stå

Dette er tredje gang Jesus presenterer dette for disiplene il-33 kapitler i Marcus det siden av de er jo oppskaket et for at vi kunne ikke lese alt i dag men jeg har sett deg før får det liksom beskjed om at Ja de har mye vente masse godt i vente men også sannelig mye mye vondt vi skal ta livet seg de også og det er det går med jesus kan jo det er kanskje ikke bare det de hadde håpet ikke det det nødvendig trodde vi var med det er oppskaket og inn i det kom jo Jesus ta med dette og det tror jeg henger sammen med at han han får et si at de skal lide det å være gjest disippel Det er ikke bare uten smerte

Men hør for Teddy gang for Jesus det var han skal gjennom han fikk disiplene tåle litt skal virkelig Jesus inn i deg selv Jesus som viser at han er ikke bare en som forstår det som underviser foreleser man er ensom vikling går veien selv han leder den veien frem for å stå der å peke den Dette dere gjøre stikke av ikke se vei gjør Hans Jesu eksempel er vel viktig som det han underviser og i det var bare for å se hva sier legge merke til at han si at vi går opp til Jerusalem

Hans det er jo det er sant Det er der de vei som en flokk med du også Jesus er med og innlemmer du si til meg at det som vi er i bevegelse mot veien hadde oppoverbakkene til Jerusalem hvor han for tredje gang si at han skal lide han skal og han skal stå opp igjen der er det noe som skjer som rammer dem alle de vil negative følger for de som er disipler han forfølgelsen som de opplever smertene de skal oppleve denne leser vi videre om men sannelig skade positive konsekvenser også De drar sammen med det du skal gjøre er forskjellig og Jesus som viser seg som ikke som en leder som går og drar den vise veien dit du skal

og når vi hører om disse som er disipler også følger har jeg sa jeg det det vi kaller en de som følger etter han og det blir jo klart at det er Det er et krav til disiplene at de være de som følger etter i går veien sammen med Jesus Det er ikke bare noen som videre skal jeg forteller lære å sitte sine hus disco år Sammen med om de er vei inn indre krets og en større flokk også som følger med

skjedde i gangen mens de er vei i bevegelse starten av en reise motehus av dem mot korset som Jesus ta tid for tredje gang dette er det som skal skje fly første to gangene reagerte ikke akkurat disiplene som helt kanskje hadde tenkt Vi skulle de burde han for noen uker siden leste i Markus i kapittel 8 er Jesus sier dette og begynner Peter og irettesetter snur jo studeres ganske raskt rundt i neste kapittel kapittel 9 får du til Jesus sin død enda en gang og disiplene Vi snakker ikke høyt Jesus Amen og snakket seg imellom Hvem Hvem av oss skal være blant de største

han der er de har jo det fram Og du får vente men at det de skal sitte å diskutere det Det er ikke fram og sånn det positive eksempelet det heldig og har i kapittel 10 Teddy gang stopper det seg ikke helt følger de samme spor som kapittel 9 men det blir det kommer til uttrykk i hvertfall at responsen fra disiplene den den er ikke det du skulle alt Jesus som forteller om det som skal skje at han skal det han selv oppofrelse han han vet hva han går til hva som er tenkt foran Hvilket spor Han skal følge og det tror jeg også kunne han kunne av alt

hadde vært annerledes hadde han ikke vært i Jesus vil han ikke valgte Hva vet hva som kommer meg at ingen er som Jesus og han går i det ville selv om man vet hva som kommer det sittende det de svarer men selv oppfattet tok seg selv som ikke ligner den Jesus vits

Jakob Johannes cvds sønnene kom til han også Mester det er noe vi vil be deg gjøre for oss Hva vil dere gjøre for dere spurte de svarte La oss sitte ved siden av deg i din herlighet den ene den høyre side og den andre den venstre men Jesus sa til dem Dere vet ikke hva dere ber om kan dere drikke det begeret Jeg drikker eller vil du med den dåpen jeg døpes med det kan vi svarte det og Jesus sa til dem det begeret Jeg drikker skal dere drikke og den dåpen jeg løpe som jeg skal dere bli der Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side er det ikke min sak og av der skal vi sitte som er gjort i stand til da de ti andre hørte det bedre sinte Jakob og Johannes

nese skaperen til seg også Dere vet at de som blir regnet som fyrster om folkene undertrykkende og stormennene dere styrer med hard hånd men slik er det ikke blant dere den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres og den som vil være først blant dere skal være alle slag

også kan du bæsje over alle vært som kommer i denne sammenhengen her får heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene med for selv å kjenne og gi sitt liv som løsepenger for mange

si det som skjer her sa det den eneste gangen visse sebedeus sønnene bli nevnt alene Det er med i andre sammenhenger ellers men dette dette er deres mine og det er gode saker å bli min av for alltid kommer frimodig til Jesus og vi spør har lyst å be deg om noe det er jo langt er godt disippelskap de kommer til mesteren de spør noe vann og Jesus han kommer med den flotte spørsmålet Hva vil dere jeg skal gjøre for dere etterpå ser vi at bake med oss han får du samme spørsmål

måten å svare det det kan jo avslører mye og hva er vi opptatt av

det vi velger å spørre om først hos pappa har Jesus deg spør hva hva vil deaktivere

Hva er det som kommer da jeg tror det var et ærlig ønske det som det kommer

kan spørre og søker vi det vi spør om egen ære og vinning du gjør her også makt og posisjon Hello baby om noe som handler mer om Guds vilje og Guds ære inn i våre liv Ja fordi de to spørre om det er ikke der ikke var litt frekt hadde Jesus og snakket om lidelse og en måte tenker de til forbi alt det og bare til deg men når du er når der i Herlighet kan vi sitte hedersplassen

det er sånn finne selv oppdatert Ja du sa alt det men det er ikke opptatt av bare men når du kommer gjennom det andre sida Hva med meg at det kommer inn det kanskje alle Vis litt selektiv hørsel Det kan vi mange være tjent med at vi hører noe av det som blir sagt Men ikke alt sammen jeg ikke alt som passer oss der og da tror jeg det både med både barn og voksne og ektefeller og alt sammen Jeg tror vel mye Vi hører noe som vi liker å lukke den litt fordi andre ting

samtidig viser jo at de har et tro det som skal skje merkelig nok hadde det den der forventningene til Messias skikkelse samme som Peter uttrykte bare kapitlene før tror jeg at det men du skal OK men det skal ikke skje noe du skal vinne noe du skal oppnå noe de avslører at de har en tro at Jerusalem vil jeg sint av sitt rike forventningen til Messias som skal feire den har de allikevel Hva var det du spør om det er disse tre viktige plassene jødisk addisjon Det er det viktigste er jo selvfølgelig midten

Det jo være Jesus med at du sier det anerkjenner jeg måtte med og Anders kjenner Jesus at det du er liten Hans i herlighetens er det du som står der i midten

og Kan vi være høyre og venstre og høyre side bare du plassen til den som var fremst blant velgerne og Venstre var den eneste hvordan jeg som skulle skille jente si fra klokken 1:12 Det er jo tydeligvis det De krangler om han en læremester som har to disipler vil kanskje langs veien Hvor da den det beste av de beste i klassen høyre side den nest beste det dårligste mange der da venstre og de de driver krangler om hvem skal sitte hvor frekt du modig little Lotta

og de de søker egen vinning og status gjennom Jeg tror jeg det er gjenkjennelig Det er menneskelig Jeg har en evne til å tenke sølv i de merkeligste situasjoner Mia Susann begynner ikke med å avvise spørsmålet Dere vet ikke hva dere ber om kan du drikke det begeret jeg drikker

Kan dere bli døpt med den dåpen jeg døpe seg de svarer jo Ja det kan vi

også spille Jesus videre det Ja han begeret Det er et symbol veldig sjelden er det som bor noe å Gud Det ser ut som er dette gode det er som regel også særlig lidelse deg Brede Det er sånne ting som kobles det og Jesus han han vet jo vi som leser etter til de vet hva han sikter til og de ja Stakkars disiplene de visste nok ikke hvor mye det egentlig jeg hater

Jesus koble til det som skal skje også at det er guds bestemte vilje Det er løst ut Det er ikke han å drikke og Da peker også at det som kommer til å skje and med korset døden og oppstandelsen Det er ikke bare en sånn OK Jeg går i døden fordi det er det beste for dere Det er guds plan og det er gitt av Gud at dette skulle skje og han går i dag Det er ikke bare et valg blant mange det er det som er hans hensikt

og kan du bli døpt med den åpen epost med spørre sant Ja klart jeg kan du døpes i Ivan det er jo det er ikke noe vanskelig sak men det jo være sånn at Jesus mener noe annet enn bare det i det som skjer her

hadde åpen snakket med her er en metafor den lidelsen han skal gjennom

Hans dåpen i seg sjøl bruker som et bilde det det igjennom graven med jesus å stå opp igjen

og Jesu dåp i seg sjøl er jo et uttrykk kan han assosierer seg med verdens syndighet

Hans villighet og bærer verdens synd fram for Gud

hadde vi visst var Jesus legger i disse to begrepene er det åpenbare svaret som ventes er jo Nei dette kan vi ikke men Google zipper de er de tør Jeg har pågangsmot det sånn Petter Stordalen folk dette her men det er ikke han de kan du gjør noe feil innimellom men du skal det Skal ikke gi deg vi står Selvfølgelig kan gjøre det

Å Jesus spille videre Med enig Mats Jesus vet jo at det velkommen tilbake til det som skal skje Det handler om det som står skjermen Hans menneskesønnen skal selv tjene i sitt lys om løsepenger mange akkurat det kan ikke det men vi skal del i mye mens Jesus skal drikke begeret døde korset legges i graven og stå opp igjen Skal disiplene også her faren lidelse fordi det går veien til Jesus mange av dem blir drept Det er Martyrer vi skal lide for sin tro

Vi skal igjennom ganske mye

og fordi Jesus kom igjennom Og skal du ta del i det w ikke gjør men Jesus har gjort en måte svarer kanskje klokere enn det de klarer var det Jesus legge ut for da Han skal tjene han skal gi sitt liv som løsepenger Og skal de fordelene Men er du egentlig da Kan det passe er den det ut av terrassen Det er det du spør om og dette sa Jesus avvisende Hva sier at dette er ikke opp til meg å bestemme

i den planen som det faderen har lagt fram Det er jo ikke stand noen plasser Vi skal ikke han tildele bestemme ut der og da

vesentlig peker at her er det som skal skje helt i faderens hender

han inntar en rolle Han gjør en tjeneste den skal man gjøre men det er ikke han å bestemme makt og status og posisjoner i plante om Guds vilje Guds plan som er lagt fram dette her Den er fast den skal skje også er du det er vanskelig for oss mennesker og som vil forstå mye her jeg spare peke at noen ting skal vi ikke forstå og vite Her og noen ting er noe av Guds vilje er ikke til å for oss å forstå og vite

Men Gud har sin plan

Hvorfor skal vi da følge Jesus

og vi vi gjør ting Fordi det gjør også godt Det er ikke det han du velger i livet å gjøre ting som gir oss glede og noe godt for å kjøre nær som er innstilt du tenker Hva får jeg ut av Hvorfor skal vi der også lese sånn at hvis du ikke skal hedersplassen

er fordi det er det handler ikke om målet andre veien Det går det der Jesus underviseren om å vise den gang gang at dere handler om at dere går med meg

det går med han som er veien sett Jesus oss fram til målet

for disiplene som handler om å være disipler å følge etter Jesus der og da Og det er ikke bare to Det er 10 andre og de blir sinte du hva de tenker det er helt sikkert at de har jo snakket om dette her alle går veldig går det med danske om å måtte ha de beste plassene de som var skal vi det innerst eller litt mørkere

og har de to tatt mot til seg og bare spurte om det forhånd de reagerer også med sine

hvorfor det fordi to av dem og vi satt og var det dårlig disipler det dårlig lys oss Nei det er vi samme selv at at det blir en av disse to har Vis initiativet skal vi ta plassen der ikke der for noen er estas

nese som kommer med denne siden var lærdom og visdom Han sier at den som blir store planter skal være tjeneren deres og den som vil være først blant dere skal være alle slag

om dette si noen sånn det som det er i verden hvor de som har makt bruker har han å styre etter den si sånn er det ikke hos dere som beskriver også noe som allerede er der hvor de er en del av det kommende Guds rike som er som det er allerede litt og skal komme enda mere vi er en del av begynelsen det det er ikke sånn at det er makt og starte som gjelder der som i verden ellers dersom Vi blir stor skal være tjener og jeg skulle være først skal være alle slag

hvis det høres absolutt ut i dag Det er ikke det gjorde enda mer den gangen hadde Tor her som er viktig tjener og slave tjener det var den som gjorde at tjeneste ved bordene der Vi har diakonen våre fra

Det var viktig Hun har ikke status fant det å gjøre tjeneste for andre blir sett ned den greske verden også følge kan det være større status å gjøre restaurant i dag mellom bordene og betjene de som sitter der eller er det den som har navn ansikt utsiden av bygningen som vi tenker er stjerne

Nei det er jo absolutt at tjeneren skal være den høyeste 18

Elle slaven skal være første slaven er under tjeneren til og med han og det er Det er jo helt hjem slaven skal kunne være større enn noen andre Det er kanskje like absolutt som og Jesus sier at en kamel skal igjennom nåløyet

men det er jo poenget at det som er umulig for mennesker det mulig for Gud han skulle snu noe opp ned Han gjør noe mulig jeg tenker dette her er det Er det noe som er viktig også menigheter og kirker i dag Jeg kjenner det sånn som ledere med ansvar tidevann menigheten den eksisterer blant folk som er kalt til å tjene hverandre

det er ikke sånn at noen skal skal ha menigheten som et prosjekt mye med egen status leder eksisterer ikke for å ha en menighet fordi menigheten er der trenger vi noen som anerkjenner og leder

vil ikke si at han utakknemlig jobb og City leder timer Vi trenger noen som heter også var sånn for å droppe at den prosessen er gangen men jeg skal til tjeneste om det er noe vi gjør vegne av fellesskapet Og det handler ikke om å stå stå øverst lista men heller om å være med å tjene de andre som at sammen stå sterkt om å følge Jesus

Hva er ikke vi helt i den her Omega kirke kjendisfaktor verden her hvor vi befinner oss jeg tenker det når vi leser Jesus underviste zonos undervise denne måten Er det vanskelig for meg å se hvordan også De som tjener seg rike Menighet som business går i tråd med det Jesus underviser her hvor hva er det som står i fokus

Hva vi tenke en Menighet og her er mange og si Jeg elsker bare søsken altså men vi tenker menigheter har et inntrykk av at den kirka der Hva er vi tenker er det Ja der er jo

Demp av Ståle musikerene Det er det ansiktet den navn og der er det jo det De kler seg godt Det er jo det er skikkelig syk Se der Gud velsigne deg akkurat det der og da er det vei opp eller tenker innover se den menigheten at er Jesus til stede Det er opptatt av Jesus

han der skiller seg ut den står i tjeneste tar flyet som skal komme til Fokus og ikke enkeltmennesker status

og dette dere holde meg ansvarlig

toalettet tror jeg at det er også jeg som lov til å stå i tjenesten pastor skal ikke det for å gjøre noe ut av meg sjøl Jeg står ikke eneste for menighetene og jeg tenker at dette her da det er veldig naturlig å stå væremåte oppvasken som også her undervise hans Det er ikke eneste for hverandre Vi er heldige som kan kan ha noen som tar seg de tingene Det er fordi menighetene er her at jeg er pastor

det er ikke sånn at menigheten er til for pastor

også kunne vi Anne Mette inn ved Tveiten samfunn som lever i dag Hvordan disse disiplene skal bruke det der i går

vi skal møte oss da at Jesus og underviser ikke bare etisk mønster Han har tatt med seg folk inn til å å leve i det der han selv vise fram at det han sier det skal gjøre det kommer han til å vise en måte å gjøre også hvis ikke alltid vi klarer å matche Han gjør og han går som leder med eksempel vi kristne Det er kaldt til å veien som er Jesus fant det kaldt til å ta oss rollene som tjener og slave ikke fordi det er noe Hvis det etisk riktig ikke fordi det er noe som gjør at vi oppnår vårt mål men Fordi det er det Jesus gjør

Herrens vei

skal vise fram Det er et mønster som Jesus lever Han går han han levde han Han viste Derfor er evangeliet fortellingene om Jesus viktig fordi vi ser Hvordan var det Jesus gjorde dette

også kaller han disipler til Goaveien sammen var den første kirken ble det kalt for veien i kristne varveien det var det de oppe opptatt av å Jesus invading går fra sted til sted og den går til Jerusalem går vi og videre og disipler som tar følge med jesus veien som Jesus går de får del i det som skjer der det kaldt til å vandre videre der vi Jesus viser deg framover og disipler de har alltid mye å lære Du lese Neste avsnitt for deg da ser vi dette spørsmålet igjen Hva vil du jeg skal gjøre for deg fra en sitter og veien ennå ikke veien og hans var det mange listen bruke for å peke at disiplene som har sånn er Jesus De har ikke de heller har ikke helt skjønt

Vi kommer til Jeriko og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde satt en blind mann ved veien og sikkert han et par timers søvn av timer

da han hørte at var Jesus fra Nasaret som kom Satan i Europa Jesus du Davids sønn har barmhjertighet med meg mange snakker stengt i dag og ba om tid men han ropte bare enda høyere du Davids sønn har barmhjertighet med meg

da stanset Jesus og be han komme hit de ropte den blinde og sa til han vær ved godt mot Reis deg Han kaller deg mannen kastet kappen av seg sprang opp og Kom til Jesus Hva vil du jeg skal gjøre for deg spurte Jesus

blinde svarte Rabben La meg synet igjen da sa Jesus til å din tro har frelst deg straks kunne han se vannfylte Jesus veien

Det er mange paralleller til som minner om Jakob og Johannes navnet Jesus oppsøkt han Bertheussen han rope han kommer ikke bort vann i første omgang Når ble invitert fram og ønsker noe av Jesus Hva får du herlige spørsmålet Hva vil du jeg skal gjøre for deg

nhh Ja altså det men veldig mye bedre Svar spørsmålet La meg si det igjen

Du kan si det er fortsatt noe opptatt av seg sjøl det handle om han Men en helt annen måte kan vi opphøyd status men for han å synet igjen betyr en ny mulighet for livet en ny start

tenker at for den som den fortjener sykdom og mangler 16 lengsel at du bare komme til til det hvis andre ser som normalen Det kan være stor blir reist dit det er mer viktig enn å skulle rikdom og makt og status i tillegg melodien Vera men tro at denne Jesus kan gjøre det Og han Han viser at han holde Jesus for å være mektig han selv om jeg ikke er blant disse indre disiplene kaller han Jesus Davids sønn Hans i denne tiden før Jesus Kom var det bygget opp sterke forventninger til at Messias den skulle komme å bruke disse ordene titlene en forventning om at jeg tror du om deg rabbiner han og det der har lest sagt opp det at dette ble egentlig ikke brukt om en tiltale og snakket ikke til folk med den tittelen som om det var en ekstra ærverdig du høyeste læremester men det var en del av benet språket

Ja det blir brukt i bunnen til Gunn

og det bruker han når han snakker ekte til Jesus hva ber ikke om noe ekstra vagant sterke penger makt status ikke noe overmenneskelig han vil bare ha sine igjen men bare det blir vanlig menneske Å Jesus forvandle livet hans han for synet

han Kommer han får spørre Og det skjer Hva gjør han da

han fra å være en blind som ligger langs veien gratulere en som er helbredes eller frelst

redde som velger å følge Jesus vei han har gått fra å være siden av veien til å veien

alimemazin

fravær ved siden av til å følge Jesus den veien Han går

Jesus stilte ikke et krav da hvis jeg skal gjøre dette for deg du følge meg etterpå Mannen kom til han fort timers kommer til Jesus med et uttrykk av 82 litt han Jesus du kan

og satt i stand til å se både fungere vanlig Sara Hans ønske og han skal respons å følge Jesus veien

en tro som var ikke føler hører til disippelskap

er det den troen som blir vi sove godt eksempel

vi som får møte Jesus og oppleve store ting med bare forsvinner av gårde de som går Jesus veien videre han kalte Jesus er Følg meg og Jesus er den veien

og vi vi som vil spørre Jesus og Vi skal lov til å komme og han han Open han møter oss når vi ber om vi kommer Hva vil du jeg skal gjøre for deg

tenk det når vi ber

revidere svare hva vil du jeg skal gjøre for deg

men når vi ber om noe vi være villige til å følge Jesus etterpå til og med opp bakkene og mot Kors Det er ikke lovet at det blir glamorøst at det blir status 18 men jeg lovet at vi får med jesus vi får dele det han har gått og gjort han med oss veien videre uansett

Related Media
See more
Related Sermons
See more