Efeserne 3:14-21

Efeserne  •  Sermon  •  Submitted   •  Presented
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

Bønn

I dag skal vi fortsette med prekenserien om Efeserne, men før vi åpner Bibelen vil jeg be til Gud. Jeg inviterer deg til være litt i stillhet nå, lukke øynene dine og samle dine tanker. Forberede deg til å ta imot det Gud vil gi deg i dag. Gud jeg vet at du er her i dag og har noe for meg, kanskje noe du vil vise meg. Du inviterer meg vennlig til deg. La meg finne roen nå.
“Kjære himmelske Far som er god og elsker oss. Du ser nå at vi skal få komme til ditt ord og vi vet at du ønsker å gjøre noe i våre liv gjennom det. Vi ber nå om at du gjør ditt ord enkel å forstå for oss, så vi kan vokse i troen og kjærligheten til deg og til hverandre. Takk for at du ønsker oss godt. Amen”

Sist

Sist vi var samlet så snakket vi om Hvor viktig er kirken. Paulus sier til Efeserne at det er så viktig at han er villig til å sitte i fengsel på grunn av dem. Kirken er Jesu kropp, som representerer ham på jorden. Så denne menigheten her er en del av Guds kirke, og det vil si at det vi gjør og det vi ikke gjør her, formidler til folk rundt oss hvem Gud er eller ikke er. Hva er det folk møter når de kommer hit? Møter noen kjærlighet, så får de med seg at Gud elsker dem. Møter folk mennesker som ikke ser dem, eller som ser ned på dem, så går de ut her ifra med et bilde av en fordømmende Gud. Så viktig er det som skjer her inne og oss imellom.
Dere husker kanskje at Paulus startet med en bønn, men så kom han på at han ville si noe annet før han ba. Nå fullfører Paulus bønnen. Den skal vi se på i dag.
Hvis forrige gang svarte vi på spørsmålet om hvor viktig er kirken? I dag skal vi svare på dette spørsmålet: Hva holder kirken sammen?
Jeg leser nå fra Efeserne 3:14-21:

Tekst

Ephesians 3:14–21 Bibelen.
14 Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15 han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. 16 Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18 Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20 Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.
Først vil jeg at vi skal legge merke til at Paulus sier at han bøyer sine knær for Gud. Hvorfor forteller Paulus at han kneler seg? Jeg tipper av for de fleste her, så er dette ikke noe helt ukjent. Dette med folk som kneler seg for å be. Vi har dette her, hvor man kan knele seg å bli bedt for f. eksempel.
Dette Paulus gjør her med å
Related Media
See more
Related Sermons
See more