Sermon Tone Analysis

Overall tone of the sermon

This automated analysis scores the text on the likely presence of emotional, language, and social tones. There are no right or wrong scores; this is just an indication of tones readers or listeners may pick up from the text.
A score of 0.5 or higher indicates the tone is likely present.
Emotion Tone
Anger
0.06UNLIKELY
Disgust
0.1UNLIKELY
Fear
0.08UNLIKELY
Joy
0.5UNLIKELY
Sadness
0.58LIKELY
Language Tone
Analytical
0UNLIKELY
Confident
0UNLIKELY
Tentative
0UNLIKELY
Social Tone
Openness
0.18UNLIKELY
Conscientiousness
0.13UNLIKELY
Extraversion
0.44UNLIKELY
Agreeableness
0.6LIKELY
Emotional Range
0.19UNLIKELY

Tone of specific sentences

Tones
Emotion
Anger
Disgust
Fear
Joy
Sadness
Language
Analytical
Confident
Tentative
Social Tendencies
Openness
Conscientiousness
Extraversion
Agreeableness
Emotional Range
Anger
< .5
.5 - .6
.6 - .7
.7 - .8
.8 - .9
> .9
1 Pascha
1
We zouden bijna vergeten dat het feest is als Jezus voorgeleid wordt.
En hoewel wij het snel vergeten of onbelangrijk vinden, voor de joden, en vooral de vrome Farizeeën en schriftgeleerden, was dit zeker een punt van aandacht.
Ze hadden Jezus steeds willen vermoorden, en hadden al vaak plannen gemaakt.
Er was een ding dat ze niet wilden: het mocht niet op het pascha.(Matt26:5)
Het pascha was een van de grote 3 feesten voor het Joodse volk:
1 Pesach= voorbijgaan
2 Pinksteren
3 Loofhuttenfeest
Dat voorbijgaan had te maken met de Engel van de dood in Egypteland ().
God had gesproken en de opdracht gegeven om een 1 jarig mannenlijk geitebokje in huis te nemen en er voor te zorgen van de 10e dag van de maand Nisan( ergens halverwege maart begin april) tot de 14e dag van die maand.
En op de 14e dag moest dan dat lieve puntgave ( dat wil zeggen volmaakte onschuldige lieve beestje) geslacht worden tegen de avond bij het vallen van de schemering.
En dan moest dat vlees gebraden worden op vuur, en meteen opgegeten worden.
Het bloed werd opgevangen in een schaaltje en daar moest dan de deurpost van ieder huishouden mee ingesmeerd worden met een hysopstengel of bundeltje.
zo kreeg je een letter uit het hebreeuwse alfabeth: de letter die Leven betekend.
Nu was het donderdagavond de Heer en de discipelen hebben het pesachmaal gehouden Het is bij u misschien beter bekend als “het laatste avondmaal”.
Ze hadden volgens de wet van Mozes het Pesach gevierd.
De herinnering aan de Engel van de dood die voorbijgegaan was aan alle huizen waar het bloed aan de deurposten gesmeerd was.
Maar pasen zou spoedig een andere betekenis krijgen.
Hun Heer zou het Lam Gods zijn, waarover Johannes de doper al had gesproken.
Dat Lam Gods dat met Zijn dood leven zou geven.Daarom is deze dag “goede Vrijdag zo belangrijk.
Het heeft te maken met dat volmaakte offer.
En een heel belangrijke vraag voor nu is:
Kunt u erop vertrouwen dat het bloed van een volmaakt lam, ja voor nu Het volmaakte Lam Gods genoeg is om de dood aan u voorbij te laten gaan?
Ben u bereidt dat bloed aan de deurpost van uw eigen hart te smeren met die Hysop.
Daarom is deze dag “goede Vrijdag zo belangrijk.
Het heeft te maken met dat volmaakte offer.
En een heel belangrijke vraag voor nu is:
David schrijft het zo mooi in Ontzondig mij met Hysop dan ben ik rein, was mij dan ben ik witter dan sneeuw .
Is er al bloed aangebracht op de deur van je hart?
Het bloed van de Gezalfde de Volmaakte.
2 Barabbas of Jezus....
2 Barabbas of Jezus....
Na de maaltijd hadden ze Jezus gepakt in de hof.
Ze hadden samen nog de lofzang gezongen en God geeerd voor Zijn voorzienigheid.
NIet alleen de discipelen hadden dat gedaan.
Maar alle vrome joodse gezinnen deden dat.
Ook de farizeeen, en de schriftgeleerden en de oversten.
Wat te denken van Kajefas en zijn vrienden… Ze hadden allemaal God geloofd en geprezen voor het Lam en Zijn bloed.
Voor het feit dat de Engel des doods voorbijgegaan was.
Maar daarna waren ze samen gekomen en was Judas bij hen voor het geld.
Hij had ze ontvangen en nu was zijn taak om Jezus te verraden met een kus.
Dat had ie gedaan.
Nou hadden ze Jezus ondervraagd en heen en weer gestuurd van het huis van Kajefas tot aan Pilatus.
Van Pilatus naar Herodes, van Herodes terug, en nu zat Pilatus met Jezus en de boze menigte in zijn maag.
De menigte vanwege de dreigende opstand.Het kon hem zomaar zijn baan, positie of zelfs zijn leven kosten.
Hij had het allemaal lang genoeg aangezien, nu moest er iets gebeuren.
Deze opstand moest voorkomen worden wilde hij zijn hachje redden.
Hij had het wel gezien.
In Jezus was geen schuld waar de doodstraf op kon staan.
Zelfs gevangenschap kon hij De Heere niet aandoen.
Er was geen schuld in Hem.
Pilatus had het wel door, daarom had Hij Jezus doorgeschoven aan Herodes.
Maar deze had ook geen schuld in Hem gevonden.
Hij had hem bespot en geslagen teruggestuurd naar Pilatus.
Pilatus had Jezus nog terzijde genomen en Hem gezegd: Weet je niet dat ik macht heb je in het leven te laten of te doden?
Toen had Jezus het antwoord gegeven dat de kern van vanavond wel weergeeft.
Hier wordt duidelijk dat dit het grote plan van God was!
Jesaja profeteert het zo:Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen.
Isai53:
Het lijkt wel of we in een film terecht zijn gekomen: De stadhouder Pilatus is de onrechtvaardige rechter.
Hij zit hoog op zijn rechterstoel boven op een hoog geplaveid plateau waar iedereen hem kan zien.
Litostrotos heet het en in het Hebreeuws Gabatta.
Het lijkt wel of we in een film terecht zijn gekomen: De stadhouder Pilatus is de onrechtvaardige rechter.
Hij zit hoog op zijn rechterstoel boven op een hoog stenen plateau waar iedereen hem kan zien.
Litostrotos heet het in het
Daar staat Hij: bloedend, vernederd, alsof het Carnaval is hebben ze hem verkleed met een soldatenmantel alsof hij Koninkje speelde.
Alsof Hij niet goed bij zijn hoofd was.
De gek met hem gestoken, verlaten door zijn vrienden, vals beschuldigd door zijn vijanden.
Wat moet de Duivel gelachen hebben.. Wat moet hij genoten hebben van de vernedering van de Zoon Gods.
Pilatus bedenkt dat hij nog 1 uitvlucht heeft.
zoals bij elk Pascha wilde hij ook nu de mensen winnen door een crimineel vrij te laten.
Wellicht had hij gehoopt dat Jezus nog vrijuit ging.
Dat dit bespotten en deze rechtzaak de publieke opinie genoeg zou veranderen dat Jezus vrijuit kon gaan.
Maar wat liep dat plan anders.
God werd er niet in gekend.
Het was puur menselijk inzicht en proberen van Pilates.
De kerkerdeur gaat open en een wilde wordt naar buiten geleid.
Een oproerkraaier.
Een van de gele hesjes.
Hij was het niet eens met de overheid en was zo fanatiek geworden dat hij niet alleen roofde, maar bij die roof ook een dodelijk slachteroffer gemaakt had.
Een mens zo rebels, zo kwaad zo boos… Zoon van Abbas.
Men had het vaak gezegd, precies een zoon van zijn vader.
Dat is ook wat het betekend: zoon van zijn vader…
Wie waren het die Jezus zo graag wilden overleveren?
Waren dat niet die farizeeeen over wie Jezus gezegd had: Jullie willen de begeerten van je vader doen?
Satan: rebels, een dief, en een mensenmoordenaar.
Je zou kunnen zeggen: die Barabbas is het toonbeeld van een kind van de duivel.
In en in slecht.
Die kun je toch niet vrijlaten over zo’n volmaakt en onschuldig mens.
Dat gaat toch niet!
Dat is toch de wereld op zijn kop! Deze Goddeloze versus de rechtvaardige
Hier is spreuken wel op zijn plaats
prov 17:15
Die kun je toch niet vrijlaten over zo’n volmaakt en onschuldig mens.
Dat gaat toch niet!
En zij hebben de duisternis liever gehad dan het licht.
Zij kozen Barabbas boven Jezus.
Waarom?
Want hun werken waren boos.
< .5
.5 - .6
.6 - .7
.7 - .8
.8 - .9
> .9