Julbön, "Mary did you know" och predikan " Gud blir fattig för att vi skall bli rika"

Jul   •  Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  15:10
0 ratings
· 36 views

Vi lyssnar först till "Mary did you know" sjungen av Sara Rosander och Karin Rosander, därefter predikan som utgår från Lukasevangeliet 2:1-20 (Julevangeliet)

Files
Notes
Transcript
This sermon does not have any notes.
Related Media
See more
Related Sermons
See more