Uusi elämä Kristuksessa

Notes
Transcript
Olen monesti pohtinut kuinka teemme uskon elämästä niin monimutkaista ja hankalaa. Jeesus tuli maailmaan jotta meillä olisi rauha.
Isaiah 53:5–6 R19331938
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. 6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
Paavali sanoi kirjeessä herprealaisille:
Hebrews 12:12–15 R19331938
12 Sentähden: “Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”; 13 ja: “tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. 14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, “ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,
Mikäli minusta tuntuu etten omista täyttä lepoa elämässäni taikka näen jatkuvasti ongelmia muiden uskovien elämässä niin silloin on hyvä lähteä pohtimaan millainen Jumala kuva minulla on.
Kolossalaiskirje on hyvä kirje monella tapaa käsitellä väärää Jumala käsitystä, koska se vastaa osaltaan kolossan seurakunnassa ilmentyneisiin ongelmiin ja antaa myös ohjeita oikeanlaiseen hengelliseen elämään.
Paavali oli vankilassa mahdollisesti, Roomassa, Efesossa jossa hän kuuli kolossan seurakunnan tilasta. 4:3; 1:10; 1:18
Colossians 1:4 R19331938
4 sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan;
Colossians 1:7 R19331938
7 niinkuin te sen opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne
Colossians 4:12 R19331938
12 Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto.
Kolossan Seurakunnan ongelma oli väärät opit jotka olivat tulleet eri puolilta aasiaa ihmisten mukana ja pesiytyneet seurakuntaan.
Olen tunnistanut näitä myös itsessäni ajoittain ja siksi haluan niistä myös puhua
Gnostilaisuus tai vääränlaiseen tietoon perustuva Jumalan kuva.
Colossians 2:8–9 R19331938
8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. 9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,
Ikäänkuin Jumalasta saataisiin tietoa vain yliopiston luennoilta tai tutkimalla historiaa.
Kielletään Jumalan henkilökohtaisuus ja pyhänhengen antaman johdatus
Järkeen perustuva Jumala
Tämä on kuitenkin virheellinen lähtökohta poissulkevana opetuksena.
2 Timothy 3:7 R19331938
7 jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen.
2 Corinthians 10:5 R19331938
5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle
ja vielä
Colossians 2:2–3 R19331938
2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, 3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.
2. Lakihenkisyys
Kuinka usein huomaan että olen syyttämässä muita tai asettamalla itselleni erinlaisia säädöksiä vaikka Juutalaisuudesta: sapatinvietto, kymmenykset, ympärileikkaus jne...
Colossians 2:11–17 R19331938
11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: 12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. 13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, 14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. 15 Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. 16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, 17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
Room 2:29; Ef 2:11; 1 Cor 12:13
3. Mystisyys tai ylihengellisyys,
Colossians 2:18–19 R19331938
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama 19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
Olen ollut tilaisuuksissa, jossa seurakunnan tilaisuus perustuu yhden ihmisen mystisesti saamaan tietoon joka usein vielä on virheellistä tietoa ihmisten elämästä.
Colossians 3:15 R19331938
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
Saako näyt aikaan hämmenystä vai rauhaa.
2 Timothy 3:5 R19331938
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.
Jumalisuus on Kristuksessa ei ihmisten näyissä eikä enkelten palvelemisessa.
Raamattu kieltää enkelien palvomisen ja muiden jumalien pitämisen
Exodus 20:3–4 R19331938
3 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. 4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
ja vielä
Revelation 22:8–9 R19331938
8 Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. 9 Ja hän sanoi minulle: “Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa”.
Tämä lakihenkinen mystisyys inspiroi langenneita henkiä
1 Timothy 4:1 R19331938
1 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
Galatians 4:3 R19331938
3 Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle.
Meidän tulisi keskittyä Jeesukseen joka on meidän uskomme pää.
Colossians 2:19 R19331938
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
ja Vielä’
John 15:1–5 R19331938
1 “Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 2 Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. 3 Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. 4 Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
4. Asketismi tai vääränlainen nöyryys ja lakihenkisyys
Colossians 2:20–23 R19331938
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: 21 “Älä tartu, älä maista, älä koske!” 22 —sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta—ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? 23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.
Tässä on kyse vääränlaisesta itsensä kieltämisestä joka keskittyy asiohin kuten ruokaan …Ikäänkuin syömättömyys tai jokin nautittavaksi tarkoitettu asia voisi meidät itsessään saastuttaa.
Asketismi nousee esiin syyllisyydestä, mutta Jeesus poisti meidän syyllisyyden kuolemallaan Col 2:13-14;
Asketismi on ihmisen rakentama systeemi joka perustuu ihmisen omaan systeemin
Galatians 2:21 R19331938
21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.
Rom 4:11; Col 2:11; 2:18;
Koska raamattu selkeästi osoittaa että meillä tulisi olla rauha uskon vaelluksessa niin meidän on syytä keskittyä Kristukseen
Colossians 3:1–4 R19331938
1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. 2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. 3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; 4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.
Psalm 110:1 R19331938
1 Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: “Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi”.
Romans 8:34 R19331938
34 Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme.
Rom 6:8-10; Col 2:12-13;
Jeesus on meidän keskipisten ja uskomme alkaja ja täyttäjä
Gnostilaisuus
Lakihenkisyys
3. Mystisyys tai ylihengellisyys
4. Asketismi vääränlainen itsensä kietäminen
Related Media
See more
Related Sermons
See more