Sermon Tone Analysis

Overall tone of the sermon

This automated analysis scores the text on the likely presence of emotional, language, and social tones. There are no right or wrong scores; this is just an indication of tones readers or listeners may pick up from the text.
A score of 0.5 or higher indicates the tone is likely present.
Emotion Tone
Anger
0.09UNLIKELY
Disgust
0.08UNLIKELY
Fear
0.02UNLIKELY
Joy
0.08UNLIKELY
Sadness
0.82LIKELY
Language Tone
Analytical
0UNLIKELY
Confident
0UNLIKELY
Tentative
0UNLIKELY
Social Tone
Openness
0.06UNLIKELY
Conscientiousness
0.14UNLIKELY
Extraversion
0.4UNLIKELY
Agreeableness
0.61LIKELY
Emotional Range
0.03UNLIKELY

Tone of specific sentences

Tones
Emotion
Anger
Disgust
Fear
Joy
Sadness
Language
Analytical
Confident
Tentative
Social Tendencies
Openness
Conscientiousness
Extraversion
Agreeableness
Emotional Range
Anger
< .5
.5 - .6
.6 - .7
.7 - .8
.8 - .9
> .9
Onvrugbaarheid as 'n morele of geestelike toestand
Redes vir onvrugbaarheid
Ongehoorsaamheid
'n Voortdurende beheptheid met die wêreld
'n Gebroke verhouding met Jesus Christus
Sommige gevolge van onvrugbaarheid
Onvrugbaarheid veroordeel
Onvrugbaarheid lei tot verwerping
Mt 3:8–10; Mt 7:19
Onvrugbaarheid herwin
Lk 13:6–9 Die gelykenis hou die moontlikheid van herstel voor.
Dissipline met die oog op hernude vrugbaarheid
< .5
.5 - .6
.6 - .7
.7 - .8
.8 - .9
> .9