Raitis suhde elämään ja uskoon.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Raitis ja tuore uskonelämä tekee meistä tasapainoisia ja luotettavia uskovia.
Suurimmat ongelmat elämässäni ei ole näkyvät asiat vaan se mikä on piilossa pinnan alla.
Kuinka suhtaudun omaan tarpeeseeni kasvaa uskovana ihmisenä vaikuttaa siihen millaisia valintoja teen.
Jos en koe tarvetta kasvaa ja mennä eteenpäin uskonelämässä, en myöskään keskity kasvua tuoviin asioihin ja anna aikaa henkilökohtaiselle opiskelulle.
Missä sitten on meidän uskon ja kasvun perusta?
Hebrews 10:21–22 R19331938
ja koska meillä on “suuri pappi, Jumalan huoneen haltija”, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
Kasvun perustamme on Kristuksen tekemässä puhdistavassa työssä.
Kuka meistä voi puhdistaa oman sydämmensä, omantunnon, tai ruumiin?
Tässä mainittiin kaksi ulottuvuutta… suuri ylimmäinen pappi vihmoo
Meidän sisäisen ihmisen:
meidän sydämmemme ja oman tunnon puhtaaksi.
Pesee meidän ulkoisen:
Ruumiin puhtaalla vedellä
Puhdistus on siis yksinomaan Jeesuksen työtä ja tämä tekee meille mahdolliseksi astua esiin täydessä uskon varmuudessa.
Se mikä on näkyvää on sisäisen puhdistumisen tulosta.
Älkää siis yrittäkö itse puhdistaa ulkokuortanne mukutumalla uskonnollisuuden vaatimuksiin.
Ystäväni mainitsee usein ettei ihminen itsekkään tunne itseään… 1 Kor 2:11
1 Corinthians 2:11 R19331938
Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.
Meissä itsessämme ei ole sisään rakennettua ominaisuutta, jonka kautta voisimme huomata sydämmen pimeyden ja mielen paatumuksen.
Tätä tietoa ei ole myöskään kenelläkään toisella ihmisellä. Tämä on tärkeää ymmärtää ettei kukaan toinen voi tietää mitä minun sydämmessäni on.
Jos et voi tietää mitä itsessäsi on niin et voi myöskään tietää mitä toisessa on.
Annetaan Jumalalle se tehtävä mikä hänelle kuuluu eikä lähdetä ratkaisemaan itse ongelmiamme.
Katsotaan miten Nebukadnessarin unen selityksen kanssa kävi.
Daniel 2:1–2 R19331938
Nebukadnessarin toisena hallitusvuotena näki Nebukadnessar unia, ja hänen mielensä oli levoton eikä hän enää saanut unta. Silloin kuningas käski kutsua tietäjät ja noidat, velhot ja kaldealaiset ilmoittamaan kuninkaalle hänen unensa; ja he tulivat ja astuivat kuninkaan eteen.
Daniel 2:4–5 R19331938
Silloin kaldealaiset puhuivat kuninkaalle araminkielellä: “Eläköön kuningas iankaikkisesti! Sano uni palvelijoillesi, niin me ilmoitamme sen selityksen.” Kuningas vastasi ja sanoi kaldealaisille: “Tämä minun sanani on peruuttamaton: Ellette ilmoita minulle unta ja sen selitystä, niin teidät hakataan kappaleiksi ja teidän talonne tehdään soraläjiksi.
Daniel 2:27–28 R19331938
Daniel vastasi kuninkaalle ja sanoi: “Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä tähtienselittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle. Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi.
Daniel tiesi että vastaukset tulee Jumalalta eikä lähtenyt omassa voimassa selittämään näitä Nebukadnesarin unia.
Hän pyysi ystäviään ruhkoilemaan armoa 17 Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereillensa Hananjalle, Miisaelille ja Asarjalle
Palataan Tuohon Hebrealaiskirjeen 10 lukuun.
Hebrews 10:23–24 R19331938
pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen; ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;
Pysykää järkähtämättä..... toivon tunnustuksessa
Lupauksen antaja on uskollinen
Valvonta vastuumme on rohkaisuksi, rakkauteen ja hyviin tekoihin.
Paavalin ohje meille oli ettemme jättäisi seurakunnankokousta, koska sieltä löytyy Jumalan koko täyteys joka voi antaa meille kasvua
Pestä meidän sisäisen ihmisen
Pestä meidän ulkoisen ihmisen.
Hebrews 10:25 R19331938
älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
Olen listannut muutamia asioita joita me voimme pohtia kun pohdimme terveeseen ja raittiiseen uskonelämää johtavia asioita.
Palvelemisen periaate
Palveleminen seurakunnassa auttaa löytämään tasapainoisen paikan Raamatulle elämässä. Palveleminen seurakunnassa on erinomainen konteksti kasvaa sanan käytännöllisessä soveltamisessa yhdessä toisten ihmisten kanssa, jotka myös etsivät Jumalan mieltä.
2. Muistuttamisen periaate
Se, mitä tiedämme, ei aina vaikuta elämäämme. Tarvitsemme muistutusta, joka aktivoi sen, mitä jo tiedämme.
Tämä auttaa pitämään elmää raamatullisena. Kaiken ei tarvitse aina olla uutta.
On äärimmäisen tärkeää osata arvostaa ja hyödyntää jo opittua.
Muistuttaminen parhaimmillaan tuo paikkaan, jossa Raamatun totuus vaikuttaa ihmiseen kokonaisuutena.
Tämä sisältää asenteet, tunteet, päätökset ja ymmärryksen.
Se suhtauttaa totuuden elämään.
2 Peter 1:12 R19331938
Sentähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka sen tiedättekin ja olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on.
3. Palvonta, annan Jumalalle paikan joka hänelle kuuluu omassa elämässäni
Hän on kaikkea muuta tärkeämpi. Hänen tahtonsa on kaikkea muuta tärkeämpi.
Suhde häneen on tärkeämpi kuin mikään muu asia elämässä.
Tämän asenteen ylläpitäminen edellyttää muistuttamista. Elämässä tämä asenne voi jäädä helposti unohduksiin ja jäädä soveltamatta.
Tämän asenteen ruokkiminen vaatii aikaa.
Tähän liittyy kaksi lisäasennetta.
Philippians 3:7–8 R19331938
Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana—että voittaisin omakseni Kristuksen
a. Kiitollisuus
Aina ei Raamatusta opi jotakin uutta. Jotkut saarnat sisältävät vain ennestään tuttua tietoa.
Silti niistä voi nauttia valtavasti, jos on kiitollinen sydän ja palvova asenne.
Raamattu kehottaa olemaan Elämässä on valtavasti asioita, mistä voi olla kiitollinen.
Kuitenkin kaikkein tärkein kiitollisuuden kohden on ne asiat, joita ei voi menettää (Luuk. 10:20).
Jos on kiitollinen vain katoavista asioista, silloin se asenne on kovin riippuvainen ulkoisista asioista.
1 Thessalonians 5:18 R19331938
Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
b. Vaihtelu,
Liian jäykän uskonelämän vaaroja:
• Se ei jätä tilaa mukauttaa sitä tarpeiden mukaan.
• Siihen voi kyllästyä.
Liian löysän Raamatun opiskeluohjelman vaaroja:
• Se on helppo laiminlyödä. Tarvitaan tarpeeksi säännöllisyyttä, jotta elämän paineet eivät pääse varastamaan kaikkea aikaa pois Raamatun opiskelulta.
• Se ei tue tarpeeksi tasapainoisessa kasvussa Raamatun tuntemisessa.
Joitakin opin alueita tulee opiskeltua hyvin paljon, mutta toisia laiminlyötyä.
Joissakin asioissa sopii pyrähdyksittäinen opiskelu, toisaalta hidas ja jatkuva opiskelu ovat myös tärkeitä.
Molemmilla on paikkansa. Molemmat voi tehdä suunnitellusti.
Raamatun opiskelu on hyvä suunnitella niin, että se on kurinalaista, mutta samalla tarjoaa mahdollisuuksia vaihtelulle.
Tässä auttaa jonkinlainen opintosuunnitelma, joka ei kuitenkaan ole niin tiukka, etteikö siitä voisi poiketa sivupoluille senhetkisten kiinnostuksen kohteiden mukaan.
Pelkästään sivupoluilla opiskeleminen ei välttämättä anna mahdollisuutta kovin systemaattiselle kasvulle.
Siksi on hyvä pitää kiinni sekä suunnitellusta että spontaanista opiskeluaiheen valitsemisesta.
Pitkällä aikavälillä molemmissa voi olla vaihtelua.
Related Media
See more
Related Sermons
See more