April 2007
Sermon
1 KOR 15:10 Deur die genade van God is ek wat ek is
Acts 17:32, 1 Cor 15:10